Q & A Oprindelsesgarantier

 

 

Får jeg også strøm fra vindmøller når det ikke blæser?
I Danmark er det det lokale netselskab, der står for den fysiske levering af strøm og der ændres derfor ikke på den strøm der kommer ud af kontakten. Beviset for vindmøllestrøm er det oprindelsesgaranti der udstedes for hver MWh der produceres på vindmøllen.

 

Hvordan bevises at strømmen kommer fra danske vindmøller?
Da selve elektriciteten ikke kan følges, bruges måleren på vindmøllen og måleren hos slutbrugeren til at bestemme henholdsvis produktion og forbrug. Beviset for at have forbrugt strømmen, er det oprindelsesgaranti der udstedes for hver MWh produceret på vindmøllen.

 

Hvem kontrollerer oprindelsesgarantierne?
I Danmark udstedes alle oprindelsesgarantier af Energinet.dk i overensstemmelse med Europa-Parlamentets VE-direktiv om fremme af vedvarende energi, samt Klima- og Energiministeriets Bekendtgørelse om oprindelsesgaranti for VE-elektricitet.

 

Får jeg vindenergi når jeg ejer en vindmølle?
Da beviset for vindenergi er oprindelsesgarantierne, betyder ejerskab af en vindmølle ikke automatisk at man får vindenergi.


 

 

Hvorfor kun vindenergi og ikke andre vedvarende energikilder?
Vindenergi er den mest effektive naturressource og langt foran sol og bølge energi når det kommer til pris per kWh. Desuden er vindmøllerne med til at holde elprisen nede, da der produceres vindmøllestrøm når vinden blæser og ikke tages hensyn til elprisenVi ønsker at spare på energien og ikke betale mere for den! WindMade hænger fint sammen med energibesparelser, da det for det første bliver billigere at være WindMade jo mindre energi der bruges. WindMade øger samtidig synligheden af strømforbruget i virksomheden og skaber fokus blandt medarbejdere og samarbejdspartnere i dagligdagen, hvilket er med til at reducere elforbruget.

 

Giver investering i WindMade en større kapacitet af vindkraft i Danmark?
Kun nye vindmøller (max 2 år gamle) kan indgå i WindMade aftaler og udbuddet er derfor langt mindre. Udsigten til en ekstra indtjening gennem WindMade kan være afgørende for om en vindmølle bliver opstillet. Samtidig har en vindmølleejer med en gammel mølle større incitament til at udskifte denne med en ny og større mølle, hvis der kan indgås aftale om afsætning af oprindelsesgarantier gennem WindMade.